Sık Sorulan Sorular

COVID-19 hastası ya da temaslısı ne zaman grip aşısı olabir.

COVID-19 hastalarının izolasyon süreleri sona erdiğinde genel durumları iyi ise grip aşısı olmalarına engel yoktur. Uygulanacak aşıya alınacak yanıt açısından lenfopeni, glukortikoid ve kullandığı diğer ilaçlara bağlı immünsüpresyon gibi durumlar göz önüne alınarak aşı yapılma kararının ve zamanının kişiyi takip eden hekim tarafından değerlendirilmesi önerilir.

Temaslılar için karantina süreleri bittikten sonra grip aşısı uygulanmasında sakınca yoktur.

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı ve İYYÜ Covid19 Bilim Kurulu

Diğer Sık Sorulan Sorular

03 Nisan 2020

Web sitemiz yayına başlamıştır.